Veneti
v ruščini
Jožko Šavli

*

In memoriam

*

Oblika in slikovna obdelava:


12/2010
Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*

Osnovna presnemava pri UP-ING, Ljubljana - (Nataša Kastelic)