Mihael Peternel
(1808 - 1884)

*


Mihael Peternel
SBL - SLWP - (PSBL)

*

Več o avtorju in njegovih delih

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*