Kelih Mihaela Peternela

*


Rojstna hiša Mihaela Peternela

Slikovno predstavljen kelih je Mihael Peternel, prvi ravnatelj Realke v Ljubljani, daroval svoji rojstni župniji v Novi Oselici 1879 leta.
Gospa dr. Ana Lavrič je po posredovanju slikovnih predlog gospoda Blaža Otrina iz Nadškofijskega Arhiva v Ljubljani v njem prepoznala še ne registriran izdelek pasarja Matevža Schreinerja.

Skupek slik je izdelan izključno v dokumentacijske namene in ga brez dovoljenja avtorja ni dovoljeno razmnoževati.

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*