Konji in Štefan

*

Posnetki so z Žegnanja konj v Šentjerneju pred cerkvijo sv. Štefana v Dolenji Stari vasi na Štefanovo leta 2002. Na 144. tradicionalnem blagoslovljenju je bilo 163 konjev.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*