Crklajnsk damač praznk na sueta Ana
na Ta starmu placu lita 2003

*

Tele slike sa ble sigurnu dal uziete 26. mičkenga srpna duajstutrejčga n ne tak kot sa "Ido'rske nauice" napauidale, de se bo tu dagajelu ulan istga dnie duajstudrujga lita. Tak se to uon uit ražuon, de sa Ido'rci druč pred nam n na zauastaje za Crklanam stu lit, kot piše u glih tismu cajtnagu na ta zadn stran.

*

Letruonske slike pasnieu, uapilu n uglihau:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*