Do'rlinkau kazu u Garejnih Nauakah
al' maguočn kazu, mačnu zuiezan n s slama pakrit.
Nkul ueč ga na bo!

*

Butte uap slika, de se u pauejče!


Paglet z Rbidnskga brda če dal u Dal

Uat starih crklajnskih suisu, hiš, štal n kazlau se zui to ajnkat n to duakat tulk.

*

Letruonske slike pasnieu, uapilu n uglihau:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*