Cerkno in 1909
100-letnica cerkljanskega vodovoda

*

*

Javni cerkljanski vodnjaki in korita zgrajena ob otvoritvi vodovoda leta 1909.

Zgraditev modernega "komunskega" vodovoda je bila za Cerkno velika pridobitev pri oskrbi vaščanov z dobro vodo, kar je uplivalo na kasnejši razvoj vasi
in posledično ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva leto kasneje.

                      - Vodnjak na Placu.
                              Vodnjak je bil ob otvoritvi vodovoda postavljen v čast cesarice. Italijani so ga zaradi tega s Placa odstranili in naslonili na zadnjo steno stare občine (pri transformatorski postaji, ki je bila občini prizidana). Pojma nimam kako je preživel rušenje občine! Danes stoji na pokopališču pri cerkvi sv. Jerneja in služi namenu, kar je zelo pohvalno.

                         

                      - Vodnjak pred Staro sodnijo.

                         

                      - Vodnjak pred Ljudsko šolo.

                         

                      - Vodnjak v škarpi med Bohovo (hiše ni več) in Fonovo hišo v Strani.

                      - Vodnjak v ovinku Masornikove in Kovačeve hiše (hiše ni več) v Strani.

                      - Korito vrh Brc za Jemčevo hišo št 31.

                      - Vodnjak pred Matečkovo hišo v Brcih.

                      - Korito v zidu pred Kuretom v Brcih.

                      - Korito pred Trčkom (Gantarjem) v Strani.

                         

                      - Korito pred Orlom v Strani.

                      - Korito pri Mihovi štali - ni bilo kamunsku.

                         

                      - Korito pri Čapalovi štali.

                      - Korito pred Kovačinom.

                      - Korito pred Anžigovcem.

                         

                      - Korito pred Andrjonovem mostu.

                         

                      - Korito pred Robom (hiše ni več, danes pri Čerinu) in ob zidu Maksovega vrta v Gasi.

                      - Korito pred Kobalom (hiše ni več) v Sigadah.

                      - Korito pred Jernačem.

                      - Korito pred Jernom.

Vodnjak, ki danes stoji na pokopališču, predstavlja edini važnejši ostanek vodovoda, zgrajenega 1909 v Cerknem. Nedelujoča zajetja v Korošku in nekaj talnih hidrantov z vzidanimi oznakami danes že predstavljajo cerkljansko tehnično dediščino. Zakrižani so nedvomno pametneje ukrepali. Bravo!


Jakšejmu Mierkotu gre zahvaliti, da se je ohranil
vsaj en litoželezni vodnjak, ki mu danes krasi vrt.

P.S.
Sam sem utegnil zbrati samo zgornje slike javnih cerkljanskih vodnjakov in korit. Obiskovalce te strani naprošam, da mi pošljejo manjkajočo sliko v objavo na spodnji naslov v najmanj Vga velikosti (640x480 pik), če z njo razpolagajo. Vesel bom vseh posnetkov, četudi je vodnjak le v ozadju.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*