Tomaž Štrukelj
(1907 - 1975)

*


Tomaž Štrukelj
(PSBL)

Spisala Ivana Leskovec

         Trgovec, elektromehanik, rojen 11. julija 1907 v Cerknem in umrl 12. oktobra 1975 v Ljubljani. Oče Tomaž, trgovec in posestnik, mati Matilda Peternelj. Rano otroštvo sta mu otežila izguba očeta in prva svetovna vojna. Osnovno šolo je obiskoval v Novakih pri Cerknem. V Kanalu je dokončal splošno obrtno šolo ter opravil obvezno prakso pri Elektrozadrugi Cooperative Carnica. Po končani šoli je dobil 1925 delo pri Elektrostrojni zadrugi v Cerknem, kjer je ostal pet let. V tem času je opravil v Vidmu tečaj za kinooperaterja in v Cerknem štiri leta predvajal filme. Osemnajstleten je 1925 prvi v Cerknem sestavil uporaben radioaparat na slušalke. V letu 1930 je prevzel očetovo trgovino z jestvinami, železnino, drogerijskim blagom in tekstilom ter jo specializiral za tehnični in elektrotehnični material. Poleg trgovine je imel galvansko delavnico ter finomehanično in radiodelavnico. Bil je izredno podjeten in bolj kot po dobičku obdarjen z željo po znanju. S pričo obveznosti do številne družine tej želji ni mogel zadostiti z rednim šolanjem. Znanje na področju elektro in radiotehnike je pridobival ob delu, na strokovnih tečajih, preko strokovne literature in dopisnega šolanja. Bil je zastopnik in serviser več tovarn elektromateriala in radijskih aparatov. Opravljal je notranja in zunanja elektrifikacijska dela, popravljal radijske aparate in sestavljal enocevne sprejemnike s slušalkami. V njegovi delavnici so med drugim predelovali radijske aparate z izmenične na enosmerni tok in previjali diname za avtomobile. V sodelovanju z mehanično delavnico Gašperja Obida iz Cerknega so postavili na Cerkljanskem več malih elektrarn.
         V organizacijo OF je bil vključen že od leta 1941 preko prvoborca Jaka Štucina - Cvetka. Štrukelj mu je v svoji hišj nudil prostor za krojaško obrtno delavnico in s tem prikril pred Italijani njegovo poslanstvo. Štrukelj je medtem pod pretvezo potreb trgovine nabavljal tudi blago za potrebe NOV in sam izdeloval ali predeloval material za potrebe vojske. Februarja 1942 je italijanska tajna policija Štruklja aretirala in ga odpeljala najprej v goriške zapore in od tam v Trst, od koder so ga prepeljali z ladjo na Sardinijo (Calgliari), kjer je preživel četrt leta v podzemni samici. Ničesar ni izdal in ničesar mu niso mogli dokazati. Izpustili so ga domov, kmalu za tem pa ga skupaj z več drugimi zavednimi Slovenci iz Cerknega pregnali v posebni bataljon v Bibieno in Forte dei Marmi (Carrara).


Prva slika delavcev Rempoda iz leta 1953 in nekrolog v Etinem glasilu iz oktobra 1975, foto V. Tavčar

         Štrukelj se je vrnil v rojstni kraj po kapitulaciji Italije septembra 1943. Začel je organizirati telefonske veze in usposabljati telefoniste za potrebe NOV. Italijanski zapori so mu načeli zdravje in njihove posledice je občutil vse življenje. Nemški zračni napad spomladi 1941 mu ie uničil domačijo, trgovino in delavnico; medtem je bil v Čepovanu. Pozimi, v začetku 1944 leta je namreč s sodelavcem Antonom Kranjcem postavil v Čepovanu partizansko radiodelavnico, ki je imela vhod skozi opuščen vodnjak. Vendar teren ni bil dovolj varen in Štrukelj se je po nalogu štaba IX. korpusa vrnil v Cerkno, kjer je organiziral in vodil radiodelavnico v stavbi starega otroškega vrtca, V svoji hiši na Platiševi 1 pa finomehanično in telefonsko delavnico. V tem času je po lastnem načrtu izdelal protitankovsko mino in vžigalnik zanjo, ki so jo nato izdelovale tudi druge partizanske delavnice, in sodeloval pri izdelavi »partopa« - (part.topa).


Hiša Štrukljevih po nemškem bombardiranju Cerknega leta 1944, foto V. Tavčar

         Po vojni nadaljeval delo v Gorici kot vodja radiomehaničnih delavnic. 1945 se je vrnil v Cerkno, kjer je v elektrostroki pravzaprav postavljal temelje, na katerih se je razvila današnja tovarna ETA (tovarna elektrotermičnih aparatov). Leta 1947 je po nalogu OLO Idrija sestavil skupino ljudi, ki je izvedla elektrifikacijo vasi na idrijskem in cerkljanskem področju; kar je bilo velikansko delo. Štrukelj je organiziral in vodil dela pri elektrifikaciji Zakojce, Dol, Zavratca, Bukovega in Raven. Ta skupina delavcev, ki se je strokovno usposobila in prekalila ob delu, je tudi omogočila ustanovitev radioelektromehaničnega podjetja, ki je pod imenom REMPOD začelo delovati 30. novembra 1947 v Štrukljevi hiši, predelani iz nekdanjega kozolca in kašče, kjer je oče trgovec spravljal Žito. Štrukelj je vodil podjetje od ustanovitve do 1954, ko so ga invalidsko upokojili. Podjetje se je nato kmalu prestrukturiralo v tovarno z novim imenom ETA - Cerkno. Vodil je osebne delovne dnevnike, v katerih je beležil delovne petke in svetke.

Primerjaj:
        Družinski viri; arh. Mestnega muzeja Idrija, odd: Cerkno; J. Bavdaž, Razvoj tovarne ETA Cerkno, tipkopis; Isti, Nastanek in razvoj elektroindustrije v Cerknem, IdrR 2/1970, 77-81.

Vir: Primorski slovenski biografski leksikon (PSBL, GMD-1989), 15. snopič, str. 601-602.
Pripis po pripovedi T. Štruklja in mojih spominih (Š.R.):
Med vojno je bil pri mitingih za borce in domačine Tomaž Štrukelj zadolžen za splošno in odersko razsvetljavo, ki jih je pripravljala igralska skupina IX. kopursa v dvorani na dvorišču cerkljanskih kasarn. Bil je tehnični realizator "senčnega gledališča", kjer so igralci za platnom uprizarjali skeče različnih vsebin. Na teh mitingih je predvajal tudi filme (večinoma ruske vojne filme).

Ta zapis sem izdelal z velikim veseljem; bil sem njegov vajenec!

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*