Anton Novačan - Pesnik
Prispevki za ocenitev njegovega celotnega literarnega dela
Dr. Bruno Hartman

Prispevek je bil v maju 2011 z dovoljenjem avtorja na tem spletišču prvič objavljen!


        Dr. Bruno Hartman je bil po rodu Celjan in odtod mu je izviralo njegovo zanimanje za literarno delo rojaka dr. Antona Novačana. Gornja njegova povojna študija, ki je bila tudi prva na slovenskih tleh, je nastala pred več kot pol stoletja, leta 1954, v Murski Soboti. Takrat je bil dr. Bruno Hartman mlad profesor na tamkajšnji gimnaziji. Pritegnila ga je Novačanova življenjska pot in še posebej njegova izseljenska usoda. Kot mlad se je poskusil v raziskovanju, čeprav so bile zanj takrat v Murski Soboti razmere sila težavne, saj na voljo ni bilo znanstvenih knjižnic. Za nastanek te študije je moral obiskati Ljubljano do katere je bilo takrat osem ur vožnje. Največ si je pomagal z literaturo iz skromne gimnazijske profesorske knjižnice.
        Gornja študija ob nastanku ni bila objavljena, obstajala je samo v tipkopisu. Po avtorjevih napotkih sem jo iskal v Ljubljani, našel pa v Osrednji knjižnici Celje - rokopisni oddelek domoznanstva kot prvi tipkopisni izvod in tako je tu prvič objavljena.
        Leta 1954 je Slavistično društvo Slovenije razpisalo natečaj za Kidrič - Prijateljevo nagrado. Dr. Bruno Hartman se je prijavil in dobil za študijo tretjo nagrado, ni se spominjal kdo je dobil prvo in drugo nagrado. V tisku je prebral, da Slavistično društvo o takratnih nagrajencih ve le to, da so bile nagrade podeljene. Po letu 1954 Kidrič - Prijateljevih nagrad niso več podeljevali. Pripetljaj je zanimiv in vreden, da se ga ohrani v spominu. (Povzetek po avtorjevih besedah Š.R.)

*

Vir: Osrednja knjižnica Celje.

*

Oblika in slikovna obdelava:


05/2011
Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*