Slovensko gledališče v Argentini
Marjan Pertot

*

Vir: Studia Slovenica v Ljubljani in Knjižnica Dušana Černeta v Trstu.


In memoriam Marjan Pertot
Za storjeno bi bil potreben team, on je to opravil sam!

| PRIMORSKI DNEVNIK - Trst | NOVI GLAS - Gorica | SVOBODNA SLOVENIJA - Buenos Aires | MLADIKA - Trst | KNJIŽNIČARSKE NOVICE (str. 20) - Ljubljana |

*

Oblika in slikovna obdelava:


02/2011
Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*