Portal gotske cerkeve sv. Petra na Dvoru pri Polhovem Gradcu

*


Detajl s portala

Kliknite na sliko za podrobnosti!

Cerkev sv. PETRA – 349 m nm.
(Povzetek iz župnjiskega zapisa v Polhovem Gradcu)

Začetek gradnje poznogotske cerkve je leto 1525. Imenujejo jo "grofovska". Fasadna stena ima lep z reliefnimi rezbarijami okrašen glavni portal iz leta 1544. Leva vzdolžna stena je brez oken, ima šilast portal, nad njim pa ploščo z grbom družine Khisl. Desna ladjina stena ima portal z listnatim motivom in 3 visoka šilasta okna, kjer krogovičje predstavlja škofovsko palico, drevo življenja in papeški križ. Prezbiteriju sta desno prizidana stolp in zakristija. Ladja ima lesen raven, kasetiran strop z letnico 1577. V njej visi kip dvostrane Matere Božje z Detetom, prvič omenjen že leta 1668. Na slavaločno steno naslonjeni lopi imata freske iz 2. polovice 16. stoletja, ki so deloma zakrite s štirimi mlajšimi oltarji iz let 1638 – 1644. Prezbiterij je ohranjen v prvotni obliki iz cetrtine 16. stol. Veliki oltar s kipom sv. Petra je delo domače Facijeve delavnice z letnico 1739 in grbom polhograjskih gospodov. Oltarni sliki v glavni niši in atiki sta Metzingerjevi. Prižnica je kamnita. Stranski oltar sv. Valentina z letnico 1627 bi bil, če ga ne bi večkrat predelovali, najstarejši zlati oltar na Slovenskem.

*

Oblika, slike in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*