Dóktorja Francéta Prešerna
ZBRANO DELO

Uredila Avgust Pirjevec in Joža Glonar

*

ZBRANO DELO je bilo presneto in urejeno meseca marca 2015 po Kulturnem prazniku
dr. Francetu Prešernu in cerkljanskemu učitelju slovenščine Viktorju Jerebu v čast.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2015 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*

Osnovna presnemava pri UP-ING, Ljubljana - ( Nina Mandelj )