Peter Jereb
(1867 - 1951)

*


Peter Jereb
SBL - SLWP - (PSBL)

(V delu)

Spisal Ljubomir Andrej Lisac

JEREB Peter, skladatelj je bil rojen 1. julija 1867 v Cerknem in umrl v Laškem 3. oktobra 1951. Oče Anton, kmet, mati Marjana Flander [1]. Ko je po dovršeni ljudski šoli v rojstnem kraju izgubil starše, ga je stric vzel k sebi v Tunjice pri Kamniku. Ker je kazal očiten glasbeni talent, saj se je violino učil igrati še v Cerknem, ga je stric priporočil p. Angeliku Hribarju, ki mu je posredoval temeljit pouk v glasbeni teoriji in ga spravil v orglarsko šolo v Ljubljani (1884-87). Po odlično dovršeni šoli je bil najprej pomožni organist v Litiji (1887-89), potem je služboval kot glasbenik pri vojaški godbi 97. pešpolka v Pulju (1889-92) in nato nad 40 let opravljal službo občinskega tajnika in organista v Litiji (1892-1933), ko je stopil v pokoj. Ves ta čas je bil tudi pevovodja znanega pevskega društva Lipa v Litiji.
         Jerebove odlične posvetne skladbe (v glavnem zborovske) so zgrajene v narodnem duhu in slone zlasti s svojo sentimentalno liričnostjo na slovenski ljudski pesmi. Zato so postale zelo popularne, zlasti na podeželju. Njegove cerkvene skladbe so liturgično zelo ustrezne in so pisane v duhu cecilijanske reforme. V splošnem Jerebove skladbe karakterizira preprostost oblike, iskreno doživljena in zelo prikupna melodika, izredna barvitost harmonije, solidna tehnika kompozicijskega stavka in smisel za klen pevski značaj ter finese vokalnih delnic. Samostojno je izdal zbirko 10 moških in mešanih zborov (1924), posamezne skladbe pa je objavljal v Cerkvenem glasbeniku (organ Ceciljanskega društva v Ljubljani) in v NA. Vendar je obilica njegovih skladb ostala v rokopisih, čeprav so jih pevovodje številnih podeželskih pevskih zborov rokopisno razmnoževali in jih pogosto izvajali.
         Od cerkvenih skladb je omeniti: Graduale in festo sv. Joachim za moški zbor (1897), motet Bone pastor za moški zbor (1914), Ave Maria za mešani zbor (1915), od posvetnih pa iz vrste zelo priljubljenih zborov: Šentjanževa; Pelin-roža; Kam si šla, mladost ti moja; Napitnica; Prepeliča; Na Posavju; Vetrček moj; Zimska itd.
Primerjaj:
SBL I, 406; Zbori II, Lj. 1926, 48; J. Glonar, Poučni slovar I, 515; R. Hrovatin, Zgod. glasbe, Lj. 1948, 489-90, 494; V. Ukmar, ibid., 514; D. Cvetko, ME I, 747; 2. izd., II, 1974, 265; isti, Historijski razvoj muzičke kulture u Jsli., Zgb 1962, 444, 480, 485, 508; KL Sje I, 68, Trobina 99, 114-15.
Prvi odstavek delno priredil Š.R.

[1] - Podatke zbral župnik g. Jože Jakopič (Krstna knjiga župnije Cerkno - R 15, str. 115)

Vir: Primorski slovenski biografski leksikon (PSBL, GMD-1981), 7. snopič, str. 587-588.

Kliknite za izbiro teme!

*

Več o avtorju in njegovih delih

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*