Popis navad in sadershanja indijanov Polnozhne Amerike.
Friderik Baraga

*

v slovenščini - in slowenischer Sprache

Vir: Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični.

Geschichte, Character, Sitten und Gebräuche der nord-amerikanischen Indier.
Friederich Baraga

*

in deutscher Sprache - v nemškem jeziku

Quelle: Slovene Museum of Christianity in Stična/Slovenija.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*