Slate jabelka.
Friderik Baraga

*


Malovaški primerek

Vir: Baragova rojstna hiša, dvorec Mala vas v Knežji vasi pri Dobrniču, Baragova soba.

Presneta knjiga je z občutkom prevezana in neobrezana, kar je pohvalno za knjigoveza.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*