Dushna pasha - Dušna paša
Drugi natis
Friderik Baraga

*


Laniški primerek

Vir: Peternelova rojstna hiša kmetija Laniše, zaselek Podlanišče pri Cerknem.

Presneti molitvenik je dobro ohranjen Blasnikov original, katerega lastnik je bil Mihael Peternel - prvi ravnatelj Realne gimnazije v Ljubljani
in je del njegove zapuščnine, ki se hrani v njegovi rojstni hiši. Digitalizirano leta 2002.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*