Prešernova Zdravljica iz Davče 1944

*


Prva kitica Prešernove Zdravice v njegovemu rokopisu.


Zdravljica z Davče, dva originala iz leta 1944 in ponatis iz leta 1974.

*

Posnetki Zdravljice iz Davče - ponatis leta 1994


Posneti izvod Zdravljice je v lasti Franca Močnika - Mo'rtviškega iz Ljubljane.

Predgovor iz ponatisa leta 1974


Dr. Lojze Gostiša

Predgovor iz ponatisa leta 1994


Prof. dr. Boris Paternu

*

Prevodi Zdravljice iz ponatisa leta 1994

*

Posnetki originalov in ponatisov

Original Zdravljice iz Davče leta 1944 - svečan izvod

Original Zdravljice iz Davče leta 1944 - navaden izvod

Ponatis Zdravljice iz Davče - leta 1974

Ponatis Zdravljice iz Davče - leta 1994


Zgornji primerki Zdravljic so iz knjižnjice Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani, ponatisov pa je bilo več.


Nastajanje Zdravljice z Davče.


Elektronsko obdelan suhi žig na ovitku Zdravljice iz ponatisa leta 1994.
Uporabljeno gradivo je last Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani.

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*