Peka domačega kruha v kmečki peči
pri Jeramovih v Podplečah

*


Pogled s Škofja na Cerkljanski vrh


Jeramovina

Nova in stara Jeramovina

*

Peka okusnega Jeramovega kmečkega kruha, ki ga žal ni in ne bo po trgovinskih policah

Shlajen hruh se s police v shrambi kasneje preloži v hladilno skrinjo, da bi se s tem podaljšal njegov rok uporabe.

Pečen kruh se je v preteklosti shladil in hranil v kleti na pravilni vlagi, vložen v pripravo, ki se je imenovala "cogan" ali "plašur"; visela je na žici, pritrjena na kavelj v stropu, tako je bil kruh miškam in "otrokom" nedosegljiv. "Cogan" je bil na Cerkljanskem poznan samo na kmetijah, ki so naslonjene na Škofjeloško hribovje. Kljub njeni enostavnosti in pripravnosti je priprava tam živečim prebivalcem skoraj izginila iz zavesti. Raziskava na sosednjo, škofjeloško stran, ni bila razširjena.

*
Vse pravice pridržane, kajti le zabeleženo postane del kulturne dediščine!

Use maje prauice sa po'rdo'ržane, ukop s prauica razmnožujna u cilm al pa kancah u usačmu furmu!
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form!

*

Slike, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*