Nagovor cerkljanskega župana

*

Drage občanke, spoštovani občani; cenjeni obiskovalci in gostje!

Spominjam se, kako se je sredi osemdesetih let še v skupni jugoslovanski državi med nas potihoma, plašno in preroško priplazila misel o združeni Evropi. Spodbujena je bila z vse bolj jasnimi, takrat še prikritimi namerami slovenske osamosvojitve. Sanjali smo o "EVROPI 92", kot vznemirljive, a težko uresničljive sanje. Danes – cenjene občanke in občani, spoštovani obiskovalci – pa lahko visoko proti nebu ponosno dvignemo evropsko zastavo skupaj z našo, kot simbol humanih želja in ciljev vseh evropskih narodov, katerih sestavni del smo postali. Danes tudi vemo, da to niso več nedosegljive sanje, temveč trezna in odgovorna realnost; zrelostni izpit, pred katerim stojimo v želji za boljše življenje s prepoznavno narodno identiteto.

Slovenija je v tem trenutku kot mlad maturant, ki je opravil formalne zrelostne preizkuse za naslednjo stopnico življenja. To je zanj svečan in vznesen trenutek uspeha in dobro opravljenega dela. Pa vendar je to šele začetek poti, na kateri se bo moral sam dokazati tako z delom in sposobnostmi, kot s humanim značajem in strpnim odnosom do sočloveka.

Tudi naša cerkljanska kotlina z današnjim dnem postaja del svobodne Evrope. Njene humane vrednote ji zagotovo niso tuje. O tem pričajo številni cerkljanski rojaki, ki so v našem okolju zrasli in prispevali svoj delež razvoju znanosti ter humanizma: če omenim samo dr. Franca Močnika, Mihaela Peternela, škofa Franca Sedeja in pisatelja Franceta Bevka. O tem priča bolnica Franja, simbol človekoljubja, ki je sredi vihre druge svetovne vojne spontano vzniknila v soteski Pasice. O tem ne nazadnje priča tudi industrijski razvoj tovarne Eta, ki si je svojo pot v Evropo z mednarodno gospodarsko pogodbo utrla že v zgodnih sedemdesetih letih in nato ustvarila temelje turističnemu razvoju našega kraja.

Cenjene občanke in občani, spoštovani obiskovalci – Občina Cerkno vstopa v Evropo razvita in pripravljena na nove izzive. K temu razvoju smo prispevali družno vsi domačini, kot se bomo družno tudi v prihodnje prizadevali za košček Evrope na Cerkljanskem. Košček, na katerega bo Evropa lahko ponosna in ki bo znotraj nje zagotavljal tudi srečno in dostojno življenje našim prihodnjim generacijam.

Župan Cerknega: Jurij Kavčič

*

Oblika in slikovna obdelava:

*