Skupinska slika gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva v Cerknem
ob ...

*

Gasilci na sliki:

Slika Domače ime           Ime in priimek          Opomba        
01 ???? ????         -
02 Kačanau Zdrauko Valentin ????         -
03 ???? ????         -
04 Hastarsk Janko Ivan Jurman         -
05 ???? ????         -
06 Striharjeu Tuone Anton Obid         -
07 Cignsk Marko Marko Obid         -
08 Malnarsk Janes Janez Obid         -
09 Jurnčeu Andrejčk Andrej Obid         -
10 Makucau Cile Ciril Tušar         -
11 Cinkau -
Bendietau Jakap
Jakob Peternelj         -
12 Kuolau Joško Jožef Pirih         -
13 Masuornkarjeu Otmar Otmar Doljak         -
14 Malnarsk Ceril Ciril Obid         -
15 Tišlerjeu Pietr Peter Štravs         -
16 Mgajneu Jernejčk Jernej Dežela         -
17 Hramšarjeu Ene Franc Kobal         -
18 Žagarjeu Joško st. Jožef Albreht Poveljnik
19 ???? ????         -
20 Mielharjeu Roman Roman Bric         -
21 Laurinau Bielči Gabrijel Bevk         -
22 Makucau Joško Jožef Bavcon Pierhau
23 Migučeu Franci Franc Kovačič         -
24 Anžigučeu Jelko Gabrijel Sedej         -
25 Čiendau Juže Jožef Rejc         -
26 Čukau Stane Stanislav Čuk         -
27 Debelakau Janes Janez Peternelj         -
28 Kafulau Uinko Venceslav Kofol Priselil iz Lasca
29 Bridnkau Uinko Vincenc Peternelj         -
30 Čelkau Marko Marko Močnik Priselil iz Bukovega
31 Šemčeu Felip Filip Mravlje         -
32 ???? ????         -
33 Luogarsk Ceril Ciril Mlakar         -
34 Anžigučeu Metko Metod Sedej         -
35 ???? ????         -
36 ???? ????         -
37 Matečkau Dane Danjel Ličar         -
38 ???? ????         -
39 ???? ????         -
40 Malnarsk Anci Franc Obid         -
41 Kašperinau Petko Peter Čelik         -
42 ???? ????         -
43 ???? ????         -
44 Žagarjeu Joško ml. Jožef Albreht ml.         -
45 Kuoščeu Nejo Jernej Čelik         -
46 Martinčakau Ladko Vladislav Hadalin         -
47 ???? ????         -
48 Mlekar Rafko Rafael ???? iz Trebenč
49 ???? ????         -
50 Kuretau ???? ???? ???? iz Trebenč
51 ???? ????         -
52 ???? ????         -
53 Kačanau Janes Janez Moškat         -
54 Juškau Joško Jožef Obid         -
55 Klapčarjeu Stane Stanislav Uršič         -
56 Anžigučeu Cuetko Florjan Sedej         -
57 ???? ????         -
58 Uortarsk Mierko Miroslav Škrlj         -
59 Buolantau Marko Marko Mavri         -
60 Miežnarjeu Tode Metod Štucin         -
61 Malnarsk Marko Marko Obid         -
62 Kurnsk Janes Janez Černilogar         -
63 Drieškau Franci Franc Rutar         -
64 ???? Ceril Ciril ???? Iz Raven
65 Rinkau Zdravko Valentin Pirih Iz Trebenč
66 Martinčeu Andrejčk Andrej Štucin Iz Trebenč
67 Andrjuonau Liujo Livijo Rojc         -
68 Hadalinau Niko Nikolaj Hadalin Iz Zakriža
69 Matietau Franko Franc Jesenko         -
70 Cankarjeu Jure Jurij Cankar         -
71 Mesarjeu Ernest Ernest Ladiha         -
72 Klapčarjeu Marjo Marjan Uršič         -
73 Kuoščeu Ivan Ivan Čelik         -
74 Makucau Iuo Ivo Bavcon         -
75 Cignsk Dušan Dušan Obid         -

Vir: Moj arhiv

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*