Zapisniki občine Cerkljanske
1900 - 1908

*


Cerkno in znameniti domačini iz časa teh Zapisnikov.


Plaketi častnega občanstva cerkljanskega županstva dr. Henrika Tume in dr. Frančiška Sedeja.

Zapisnikom sem dodal sliko znamenitih Cerkljanov tistega časa, ki sem jo poimenoval "Izlet Bled". Za naš kraj je ta zelo pomememba najdba. Na prava mesta v nizu sem umestil plaketo dr. Henrika Tumo ter plaketo in čistopis o imenovanju dr. Frančiška Borgija Sedeja - nadškofa goriškega, za častna občana. Zadnjo hrani Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica, Zapuščnina dr. Henrika Tume.

Zapisniki so bili preslikani v maju leta 1998 in prvič izdani v elektronski obliki septembra 2001. Preslikal sem jih iz 30% pomanjšane kopije, ker mi tehnične možnosti niso dovoljevale preslikave v originalu. Zapisani so v trdno vezan zvezek v velikosti 210 x 240 cm in jim manjka nekaj začetnih strani. Natančen pregledovalec bo z lahkoto ugotovil, da v nizu nekaj strani manjka!!


Vir: Skoraj vse moj arhiv

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*