Stare italijanske lire

*
Vir: Zasebna zbirka denarja Jožefa Bavcona - Pierhajga Joškota iz Cerknega in
Gabrijela Učakarja iz Ljubljane.

*

zbral, oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*