Bapkari

*


Prvi vpis v šolskem letu 1945/46. Prvič smo se slikali šele ob koncu osnovne šole.

Šolarji na sliki:

Slika Domače ime           Ime in priimek          Opomba        
01 Žagarjeu Janko Janez Debeljak Iz Cerknega
02 Ruobaua Dora Doroteja Pirih Iz Cerknega
03 Jurnčeua Silva Silvestra Obid Iz Cerknega
04 Mehniečna Krstina Kristina Seljak Iz Labinj
05 Čerinaua Ema Ema Rojc Iz Čela
06 Črouaua Iuanka Ivana Peternelj Iz Zakriža
07 Šemčeua Zdrauka Valentina Mravlje Iz Cerknega
08 Fularška Dragica Dragica Rutar Iz Cerknega,
stanovali na Montu
09 Luogarjeua Tončka Antonija Kristan Iz Planine
10 Bočerjeua Jerneja Jerneja Seljak Iz Čepleza
11 Suislarjeu Jakap Jakob Podobnik Iz Cerknega
12 Jurnčeua Tildica Matilda Obid Iz Cerknega
13 Platišeua Dora Doroteja Flander Iz Labinj
14 Fajdlnaua Zofka Zofija Jeram Iz Poljan
15 Nauinčeua Malka Amalija Lahajnar Iz Planine
16 Melinarska Milka Emilija Rejc Iz Labinj
17 Šurkaua Majda Majda Peternelj Iz Dolenjih Novakov
18 Karitna Dolfa Adolfa Brejc Iz Planine
19 Bridnkaua Marija Marija Selak Iz Planine
20 Martinčeua Jerca Jerica Štucin Iz Trebenč
21 Tišlerčkau Joško Jožef Peternelj Iz Cerknega
22 Tinčkau Zdravko Valentin Jež Iz Cerknega
23 Bičkau Tuone Anton Mažgon Iz Cerknega, odselil
se je na Švedsko
24 Graparsk Tuone Anton Raspet Iz Labinj
25 Ruobaua Jerneja Jerneja Pirih Iz Cerknega
26 Čarjeua Marija Marija Novinc Iz Trebenč
27 Frjančkaua Nejka Jerneja Škvarča Iz Cerknega
28 Staznaua Iuana Ivana Blaško Iz Poljan
29 Jurnčeua Anica Ana Obid Iz Cerknega
30 Kašanaua Kati Katarina Oblak Iz Poljan
31 Štefičkau Toni Anton Bevk Iz Cerknega
32 Uortarsk Mierko Miroslav Škrlj Iz Cerknega
33 Biučeu Janko Ivan Peternelj Iz Čela in odselil
se je v Postojno
34 Stiskarjeu Tuone Anton Primožič Iz Planine
35 Grapn Janko Ivan Hadalin Iz Planine
36 Zajčeu Paule Pavel Zajc Iz Cerknega
37 Štrukleu Miloš Miloš Štrukelj Iz Cerknega
38 Mihau Iuan Ivan Eržen Iz Cerknega
39 Pstinarjeu Hinko Henrik Prezelj Iz Zakriža
40 Urarjeu Zdrauko Valentin Bratina Iz Cerknega
41 Drieškau Štefko Štefan Rutar Iz Cerknega
42 Andrjačeu Tuone Anton Tušar Iz Planine
43 Zofkn Rudi Rudolf Solle Iz Cerknega
44 Kašperinau Janko Ivan Čelik Iz Cerknega
45 Grihčeu Uinko Vincenc Štucin Iz Cerknega, odselil
se je v Labin (Istra)
46 Uarihaučeu Štefe Štefan Kosmač Iz Labinj
47 Dalienikau Hubert Hubert Miklavčič Iz Cerknega
48 Bajbanau Bernard Bernard Šavli Iz Cerknega,
stanovali pri Bajbanu
49 Mesarjeu Dominik Dominik Ladiha Iz Cerknega
50         - Aleksander Kerševan Naš učitelj v
četrtem razredu

Vir: Moj arhiv
Gospi Zdravki Mravlje - Praprotnik se zahvajujem za pomoč.
Pri uradnih imenih napake niso izključene in popravke takoj vnesem!

*

Zbral, oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*