Pa naračilu Landuorjejga Miha je truogar za te zlata ura s slika uat Cierkna uriet nariedu Cinkau Franc.
Po naročilu Mihaela Kenda je nosilec za zlato uro in sliko Cerknega izdelal Franc Peternelj.