Po Trubarki Gor in Dol
Prej Sv. Petra cesta
V Ljubljani marca 2008 - januarja 2009

(v delu)

*

*

Od Hrvatskega trga do Rozmanove ceste

Cerkev sv. Petra


Vir: Fototeka MNZS.

     

*

Od Rozmanove ceste do Prečne ulice


Vir: Fototeka MNZS.

*

Od Prečne ulice do Prešernovega trga     
Vir: Fototeka MNZS.

(v delu)

*

Vse slike zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*