A survey of the constitutional background of political organization
of the Danubian countries prior to 1938

Andrew Kobal

*

Prevod Kobalovega uvoda
(v delu)

Vir: Osebni arhiv mag. Mojce Moškon - Mešl. Podatke uporabljajte z navedbo vira!

Doktorska disertacija Andreja Kobala na Univerzi v New Yorku leta 1941.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*