Človek za današnji čas

*

Spisal mag. Milan Koželj

         France Bevk, ena najbolj eminentnih kulturnih in političnih osebnosti novejše zgodovine Slovencev, še posebej Primorcev, ki se je rodil pred sto dvajsetimi in nas je zapustil pred štiridesetimi leti, bi imel v prvem desetletju novega tisočletja svojim prihodnjim rojakom prav gotovo še marsikaj povedati. Rojen v življenjski neizprosnosti in naravnih lepotah rovtarskih grap Cerkljanske, kjer se v boju za vsakdanje preživetje dopolnjujeta človekova generična želja po iskanju osebne sreče in zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje na eni strani ter trmasta vztrajnost tolminskih puntarjev v boju za pravičnost proti izkoriščanju in socialnim krivicam na drugi strani, je celo življenje širil spontano poslanstvo tega prostora s svojim literarnim in političnim delovanjem. Človek si v današnjem času sodobnega evropskega narodnega povezovanja in vseh aktualnih dilemah ter vprašanjih, ki so s tem povezana, v javnem življenju iskreno zaželi osebnosti, kot je bil pokojni pisatelj; njegove širine, razgledanosti in pravičnosti, njegove avtoritete, stanovitnosti in odločnosti.
         Bevkova literarna zapuščina sicer živo izžareva nesmrtno energijo večno aktualnih vrednot in človeškega poslanstva, razkriva odprta vprašanja narodne identitete, narodovega obstanka, razvoja in kulturnega napredka. Pa vendarle bi v današnjem času razvrednotenja človeškega dostojanstva, v današnjem času sprenevedanja nad razpadom osebne človeške identitete v imenu nekakšnih spontanih tržnih zakonitosti, v času poglabljanja socialnih razlik in posredno razvrščanja ljudi na bolj ali manj »sposobne«, več ali manj »vredne« … v današnjem času bi osebnost, kakršen je bil pisatelj France Bevk, zelo potrebovali. Osebnost, ki je črpala življenjsko energijo iz dehteče zemlje in dišečih trav. Osebnost, ki ne intelektualnega dela ne žuljavih rok nikoli ni presojala s tržnimi kriteriji, temveč le s kriteriji etične pravičnosti in človeškega dostojanstva. Osebnost, ki je bila sposobna s pisateljskim peresom na široko poseči v najrazličnejše teme in motive ter jih združiti v skupni cilj za razvojno in socialno pravičnost slehernega človeka s posebnim poudarkom na njegovi narodnostni identiteti. Osebnost, ki je v izjemno plodovitem pisateljskem opusu spodbudila k branju neizmerno širok krog bralcev ter vzgojila številne mlade ljubitelje pisane besede, saj jim je nudila vse, od zgodnje lirike do zanimivih potopisov, od razgibanih zgodovinskih povesti in romanov, do psihološko poglobljene mladinske literature, od dragocenih življenjskih pričevanj v kratki prozi, do avtentičnih avtobiografskih zapisov. In ne nazadnje osebnost, ki je bila sposobna že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja prisluhniti alarmantnemu klicu ogroženega narodnega obstoja na Primorskem ter se iz trenutno umirjenega centra Slovenije preseliti med rojake Primorce ob njihovem enotnem in odločnem kulturnem uporu proti grozečim krempljem fašističnega raznarodovanja. Bevk je bil vedno tam, kje so ga ljudje potrebovali. Predvsem so Primorci v tistem času potrebovali »čedermace«. Mnogo jih je takrat zraslo iz ljudstva, Bevk pa je bil tisti, ki je njihov nesebični boj in domovinsko zavest z živo izpovedjo Kaplana Martina Čedermaca v času najhujših fašističnih pritiskov ponesel v javnost in v odmevnem literarnem delu odločilno ovrednotil njihova dejanja tudi pred širšim svetom.
         V sodobnem času sta se z razvojem novih komunikacijskih poti pomen in vloga književne umetnosti v marsičem spremenili. Njeno osnovno poslanstvo pa je vendarle ostalo. Tako kot ostaja med nami bogata literarna zapuščina pisatelja Franceta Bevka. Skozi plemenito vztrajnost čedermacev … skozi zavedno kljubovanje fašističnemu nasilju črnih bratov, malega upornika in učiteljice Brede … skozi tleče iskre pod pepelom in skrite želje premagovanja nasilja človeka proti človeku v Bevkovih zgodovinskih povestih … skozi pravične želje pastircev, pestrne, grivarjevih otrok, Tončka in vseh ostalih Bevkovih mladinskih likov, da bi imeli v življenju enakopravne pravice osebnega napredka kot vsi drugi ljudje …
         In četudi današnja mladina v samem načinu življenja z Bevkovimi otroškimi liki na prvi pogled nima veliko skupnih točk, jih bo tudi v današnjem času borba z enakopravne pravice in osebni napredek usodno povezovala …
         Morda najdragocenejši del Bevkovega poslanstva sodobni mladini pa je vendarle življenjski optimizem, ki se mu je z zgledom prepuščal tudi sam in s katerim je znal oborožiti vse svoje književne like.
         »Življenje je kot veliko kolo, ki se neprestano vrti. Danes žalost, jutri radost, zopet žalost, zopet radost … Kdo bi tedaj obupaval! Zasmejmo se!« (Grivarjevi otroci)

*

Oblikoval in obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*