Tatič
France Bevk

*

Vir: Slovanska knjižnica v Ljubljani.

Knjigo je izdala in založila Naša založba v Trstu leta 1923, opremil jo je Tone Kralj in tiskala Tiskarna Hinko Sax v Idriji.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*