Simon Rutar
Prispevek ob njegovi smrti v Ilustrovanem narodnem koledaju za leto 2004

*

Vir: Osrednja knjižnica v Celju.

*

Oblika in slikovna obdelava:


03/2011
Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*