Friderik Baraga
Leon Vončina

*

v slovenščini - in slowenischer Sprache

Vir: Zasebna zbirka p. Bruna Korošaka OFM - Kostanjevica.

Objavljeno z dovoljenjem Mohorjeve družbe iz Celovca/Avstrija in p. Bruna J. Korošaka OFM.

Friederich Baraga
Leon Vončina

*

in deutscher Sprache - v nemškem jeziku

Quelle: Privatsammlung von p. Bruno Korošak OFM - Kastaniewitz.

Publiziert mit der Erlaubnis Hermagoras Verein aus Klagenfurt/Österreich und p. Bruno J. Korošak OFM.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*