Kije Manito
Friderik I. Baraga

*

Vir: Zasebna zbirka p. Bruna Korošaka OFM.

Objavljeno z dovoljenjem založbe Brat Frančišek in p. Bruna J. Korošaka OFM.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*