Opominjevanje za sveto leto
Friderik I. Baraga

*

Vir: Zasebna zbirka p. Bruna Korošaka OFM.
Objavljeno z dovoljenjem založbe Brat Frančišek in p. Bruna J. Korošaka

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*