Friderik Irenej Baraga
(1797 - 1868)

*


Friderik Irenej Baraga
SBL - ÖBL - SLWP


Foto: ŠR.

*

Več o avtorju in njegovih delih

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*