Kaj pravi brošura škofa Antona Bonaventura?
Kritična razprava
Spisal Anonimus (Franjo Pirc)
ali:

Zelena brošura

*

Zelena brošura je v slovenščini v več izdajah izšla v Kranju, v nemščini v Trstu-Dunaju in v italijanščini v Trstu.

Brošuro je podpisal Anonimus, v COBISS-u je naveden Franjo Pirc kot avtor.
Ta prispevek ne bi nastal brez nesebične pomoči gospe Helene Janežič iz NUK-a. Hvala!

Vir: Narodna in univezitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani.

*

Oblika in slikovna obdelava:


03/2006-03/2015
Copyright © 2015 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*