ŽENINOM IN NEVESTAM
POUK ZA SREČEN ZAKON
Spisal Anton Bonaventura
ali:

  Rdeča brošura več    -   Škofova brošura več

*

Presneta brošura je prevezana!
Ta prispevek ne bi nastal brez nesebične pomoči gospe Helene Janežič iz NUK-a. Hvala!

Vir: Narodna in univezitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani.

*

Oblika in slikovna obdelava:


03/2006-03/2015
Copyright © 2015 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*