Besede ob žegnanju obnovljenih orgel

Prebral g. Janez Kobal, v Zakrižu
novembra 2003

*

Spoštovani!

Najprej Vam pošiljam prav lepe pozdrave in se opravičujem, ker zaradi drugih obveznosti žal ne morem prisostvovati pri blagoslovitvi Vaših orgel in skupaj z Vami proslaviti ta lep dogodek. Ob tej priložnosti se Vam želim iskreno zahvaliti, da ste restavriranje in rekonstruiranje orgel zaupali meni in moji delavnici. Posebej velja zahvala pokojnemu gospodu Melincu in sedanjemu gospodu župniku Kobalu za korektno sodelovanje, tako na tehničnem, kot na finančnem področju.
Upam, da smo z našim delom upravičili Vaša pričakovanja in Vaše želje, posebej pri izvirnosti restavriranja in na intonančnem področju.
Vaše orgle so bile prvotno izdelane v letu 1730, zato nam je v velik ponos, da smo jih imeli možnost restavrirati, saj je to do sedaj od vseh naših 130 opusov najstarejši instrument restavriran v naši delavnici.
Vsem Vam čestitam za pridobitev na novo restavriranih orgel in želim, da bi te še dolgo služile svojemu namenu in lepšale, ter bogatile bogoslužje in orgelske koncerte v vaši cerkvi.
S spoštovanjem,

Anton Škrabl
Rogaška Slatina, 28. 11. 2003

PREDSTAVITEV ORGEL V CERKVI V ZAKRIŽU


Spoštovani vsi navzoči!

Orgle so si v več kot 2000-letnem razvoju upravičeno pridobile vzdevek kraljice glasbil.
V današnji predstavitvi na vaših na novo obnovljenih in rekonstruiranih orglah nam bo Vaša organistka gospa prof. ... poskušala poiskati in predstaviti lepo, srcu dostopno melodijo in jo popeljati skozi čudovit svet orgelskih piščali.
Vaše orgle so zagotovo nekaj posebnega, saj so bile prvotno izdelane v letu 1730 in so unikatne po izgledu kakor tudi po zvoku.

 1. Izdelava in restavriranje orgel zahteva veliko znanja, dela in ljubezni (instrument moraš ljubiti, vsega truda ni mogoče materialno poplačati). Pri izdelavi orgel sodeluje več poklicev: Risarji (izdelava načrtov zahteva 90 kvadratnih metrov papirja), kovinarji (kovinske piščali – od vlivanja plošč do izdelave piščali), električarji, uglaševalci (intonaterji – morda ti še najbolj, da prilagodijo zvok prostoru in uredijo pravo razmerje med glasovi).
 2. Vsaj nekaj razlage je potrebno, da boste svoje orgle bolje poznali, jih bolj cenili, bili nanje še bolj ponosni in da boste vsaj nekoliko razumeli tudi, zakaj orgle toliko stanejo.
 3. Vidne piščali, ki se imenujejo prospekt, so samo del piščali: za njimi je cel gozd piščali, kovinskih, lesenih manjših in večjih – niti dve nista enaki – vsaka piščal je unikat. Vaše orgle imajo 255 piščali, največja je dolga 1,5 m, veliki C PRINIPAL 8' (da ga slišimo) ####, najmanjša je dolga le 5 mm f3 v registru Piccolo 1' (da ga slišimo) ####
 4. Manualna klaviatura ima le 50 tipk (niti 5 polnih oktav), precej manj kot klavir, vendar pa je obseg glasov (od najnižjih do najvišjih tonov) pri orglah neprimerno večji kot pri klavirju. Pevci lahko opažate na vzvodih registrov številke 8', 4,', 2', ... To je oznaka dolžine piščali, čevlji – angleška dolžinska mera – čim daljša je piščal, tem nižji ton zapoje.
 5. Vaše orgle imajo 6 pojočih registrov. To pomeni 6 vrst zvoka – kakor, da bi imeli orkester z 6 inštrumenti. Torej en organist na orglah je za 6 igralcev na različne inštrumente.
 6. Še nekaj pojasnil o ustroju orgel. Imamo klasične in elektronske orgle. Vaše so klasične. Življenjska doba elektronskih orgel je le nekaj čez 10 let, za klasične pa krepko čez 100 let. Klasične so mehanske, pnevmatske, elektro-mehanske in elektro-pnevmatske. Vaše so klasično mehanske. Med drugimi prednostni mehanskih orgel je tudi zelo precizna in hitra odzivnost (da slišimo trilček) ######## pri pnevmatskih orglah ni takega učinka)
 7. Orgle so med drugimi tudi kakor urejena soseska z več družinami, ki so različne po starosti, izobrazbi, pomembnosti, a se lepo ujemajo med seboj, si lepo pomagajo, da jih drugi kar občudujejo.
  • Družina principalov: Principal 8'(principal pomeni glavni, hišni gospodar. Ima značilen glas – njegov glas je jasen in prodoren (poslušamo par tonov ali par akordov) ######### Brez njega zagotovo orgle ne bi bile orgle. Principal 4' – kakor gospodarjeva žena ima za eno oktavo višji glas (da slišimo) #####, skupaj s principalom (mož + žena) zapoje tako (da slišimo) ####### Oktava 2' kot otrok v družini ima še višji glas Imamo še alikvotne registre: v vaših orglah imate Kvinto 1 1/3', ki nastopa kot solističen register, da ga slišimo z Principalom 8' ###
  • Prav tako se register Picolo 1' zelo dobro ujema z vsemi registri, (da ga slišimo) samega ###### in nato z Principalom 8' #####
  • Verjetno so edinstvene vaše orgle, ker imajo poseben harmonijev register v pedalu, lahko bi ga imenovali tudi Dulciano (da ga slišimo) ######
 8. Orgle so tudi svojevrstni okras cerkve. Kolikor je bilo mogoče smo se skušali z barvnimi odtenki prilagoditi arhitekturnemu slogu vaše cerkve in ohraniti barvne odtenke prvotnih orgel. Tako je mogoče ob restavriranih orglah pri vas, ne samo kaj slišati, ampak tudi kaj videti.

Pred zaključkom te predstavitve pa prosim gospo prof. ...da nam orgle predstavi v vsej njihovi zmogljivosti.

Dispozicija 6/I+Ped. Zakriž – Cerkno

Manual: C – f ''' kratka oktava 50 tonov
1. Principal Bas 8' 8 les.pišč.
C – H bor pokrit
70% Sn g0-cs'' prosp.
50 piščali
2. Principal Diskant 8'
3. Principal 4' 5 les.pišč.
C – G bor pokrit
70% Sn c0-h0 prosp.
50 piščali
4. Oktava 2' 70% Sn 50 piščali
5. Kvinta 1 1/3' 60% Sn 50 piščali
6. Picolo 1' 70% Sn 50 piščali
Pedal:
7. Dulcian 16' C – f0
(Harmonij register)
18 piščali
Skupaj: 268 piščali
Lesenih 13 piščali
Kovinskih 255 piščali

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*