Dr. Frančišek B. Sedej in fašizem
Spisal dr. Ivo Juvančič

*

Vir: Goriški letnik, Zbornik Goriškega muzeja 1974.

*
Razmišljanje o odpovedi že leta 1926

Vir: Dr. Milica Kacin Wohinz, Sedejev simpozij v Rimu, MDC in GMD - Celje 1988 in župnijski arhiv sv. Ane v Cerknem.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*