Ob 60-letnici smučarskih skokov v Cerknem
in zavezniške pomoči s padali

20. in 21. januarja 1945

*

Stran je posvečena vsem Cerkljanom doma in po svetu,
posebno tistim, ki se dogodka v živo spominjajo,
najbolj pa odraščajoči cerkljanski mladeži.

*

Smučarski skoki na Zavrtih


Pogled na skakalnico in Cerkno s Čapalavih Zavrti. Skakalec Rudi Finžgar pred skakalnico in Janez Štefe v zraku.

*


*

Zavezniška pomoč s padali


Pogled na letalo z odvrženimi padali in njihovo pristajanje na Plužne in na Plat.

**
Misli mi kdaj utekajo na cerkljanske medvojne dogodke, ki jih je bilo zagotovo preveč za tako mali prostor pod Poreznom.
Vsaka vojna s svojo grozljivostjo, hitrim prepletanjem tujega ali svojega trpljenja s srečo preživetja, odraslim in posebno otrokom na svojstven način pušča nezaceljive rane.

Živ spomin na ta dva dogodka pod koncem vojne, ki sta za Cerkljane in udeležence med redkimi prijetena, zato jih ne gre pozabiti in ne prezreti.


Slike so last Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani in so izdelek različnih medvojnih avtorjev.
Slike je elektronsko presnel g. Ivo Vraničar - MNZS Ljubljana.

Vse pravice pridržane!

*

Slikovni izbor, elektronska obdelava, tekst in uredil:

Denver, novembra in decembra 2004
Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*