Slovensko berilo
za višje razrede slovenskih ljudskih šol

*

Vir: Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani.

Rdeči kvadratek označuje prispevek o Cerknem, ki ga je napisala Cerkljanka Jela Bavcon - Makucova Ela.

*

Gospa Jela Bavcon - Kragelj mi je poslala njen spominski krtačni odtis v objavo, s katerim popravlja napako v učbeniku.

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*