Naši učbeniki

*

Prvi učbeniki po končani drugi vojni za osnovne šole in nižjo gimnazijo

V Slovenskem berilu se nahaja prispevek o Cerknem, ki je označen z rdečim kvadratkom. Napisala ga je Cerkljanka Jela Bavcon - Makucova Ela.

V berilih je to edini prispevek vseh časov, ki opisuje Cerkno. Bravo Ela !!!

in učbenika iz sosednjih dežel za slovenske šole,

ter dva učbenika zgodnjih kasnejših izdaj.

Viri: Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani in moja zbirka.

V Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani me je gospa Tatjana Hojan zasula s šolskimi učbeniki. Te ima v malem prstu.
Meni ni ostalo drugega, kot da "pliunem u račie".

*

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*