Spričevala osnovne šole in nižje gimnazije

*


Spičevalo prvega razreda štiriletne osnovne šole v šolskem letu 1945/46.


Šolski izkaz za štiriletno osnovno šolo smo prejeli naknadno.
Iz dokumenta je razvidno, da se je to zgodilo šele po Priključitvi in to leta 1948.

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*