Slike učencev iz Osnovne šole in Nižje gimnazije v Cerknem
od 1945 do 1958 leta

*

~ oo0oo ~


Angela Bevk in Valerija Ivanc
prvi povojni ravnateljici Osnovne šole in Nižje gimnazije v Cerknem.

Slike, ki so označene z rdečim kvadratkom vsebujejo podrobnosti.
Vir: V svoji zbirki sem našel 9 slik, ostale so iz fototeke Cerkljanskega muzeja, a ne vse.

Vse gornje slike sem vam umestil v star paspartu neke slike Cinkovega Franca.
Izbrano vam izdela bližnji fotograf do velikosti formata A4 ali jo sami odtisnete na vašem tiskalniku.

~ oo0oo ~


Prvi povojni osnovnošolski šolarji v zadnjemu (četrtemu) razredu osnovne šole.
Žal je to naša edina slika mojih vrstnikov iz štiriletne osnovne šole.

Vse slike so izdelek fotografa Vinka Tavčarja.

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*