Skupinski sliki gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva v Cerknem v poznih 30-ih letih

*

Prvi in drugi posnetek slike

Prvi posnetek

Gasilci na sliki:

Slika Domače ime            Ime in priimek           Opomba         
01 Uotrarsk Mierko Miroslav Škrlj Šofer
02 Rzaln Tuone Anton ???? -
03 Uoglarjeu Martin Martin Kacin Posestnik
04 Cankarjeu Uinko -
Cankar
Vincencij Cankar Kovač
05 Tišlerčkau Gabriel Gabrijel Peternelj Posestnik
06 - - -
07 Laurinau Cile Ciril Bevk -
08 Luogarsk Metuot Metod Mlakar Gostilničar
09 Šaunau Ceril Ciril Mlakar Posestnik
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 Drieškau Štefe Štefan Rutar Strojar
15 Jernau Pietr Peter Rojc Posestnik
16 - - -
17 - - -
18 Čerinau Janes Janez Rojc Avtoprevoznik
19 Mourčk Franc Mavrič Dimnikar
20 Mesarjeu Uencl Venceslav Gosar Mesar
21 - - -
22 Štefičau Tuone Anton Bevk Posestnik
23 Čargau Gašper Gašper Obid Avtomehanik
24 Ažigučeu Metuot Metod Sedej Posestnik
25 Tinčkau ???? ???? Jež -
26 Jurnčeu Andreja-
Jurnca
Andrej Obid Mizar
27 - - -
28 Štrukleu Tomo Tomaž Štrukelj Trgovec in elektrikar
29 - - -
30 - - -
31 - - -
32 Ruobau Ikec Viktor Pirih Posestnik
33 Andrjuonau Ene Franc Rojc Ubit na Lajšah
34 Šaunau Metuot Metod Mlakar Pek

*

Odrasli in otroci na sliki

Slika Domače ime       Ime in priimek      Opomba    
35 - - -
36 - - -
37 - - -
38 - - -
39 - - -
40           - Antonio Sticchi Zdravnik
41 Čukau Franc Franc Čuk -
42 - - -
43 - - -
44 - - -
45 - - -
46 - - -
47 - - -
48 - - -
49 Teškanau Stane Stanislav Močnik -
50 - - -
51 Laurinau Petko Peter Bevk -
52 - - -
53 Anžigučeu Jelko Gabrijel Sedej -
54 - - -
55 Bajtau Janes Janez Bajt Iz Poljan, s kolesom
56 - - -
57 Cemprietau Uiktor Viktor Prašnik Kasneje krojač
58 - - -
59 - - -
60 - - -
61 - - -

Vir: Moj arhiv

*

Drugi posnetek

Gasilci na sliki:

Slika Domače ime           Ime in priimek          Opomba        
01 Laurinau Ceril Ciril Bevk -
02 Rzaln Tuone ???? Anton ???? -
03 Luogarsk Metuot Metod Mlakar Gostilničar
04 Šaunau Ceril Ciril Mlakar Posestnik
05 Šaunau Metuot Metod Mlakar Pek
06 Cankarjeu Uinko
Cankar
Vincecij Cankar Kovač
07 - - -
08 Jernau Pietr Peter Rojc Posestnik
09 - - -
10 - - -
11 Drieškau Štefe Štefan Rutar Strojar
12 - - -
13 - - -
14 Čerinau Janes Janez Rojc Avtoprevoznik
15 Čargau Gašper Gašper Obid Avtomehanik
16 Mourčk Franc Mavrič Dimnikar
17 Mesarjeu Uencl Venceslav Gosar Mesar
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 Štrukleu Tomo Tomaž Štrukelj Trgovec in elektrikar
22 - - -
23 Anžigučeu Metuot Metod Sedej Posestnik
24 Tinčau ???? ???? Jež -
25 Jurnčev Andreja -
Jurnca
Andrej Obid Mizar
26 Uortarsk Mierko Miroslav Škrlj Šofer
27 - - -
28 Gantarjeu Janes Ivan Gantar Ubit med vojno
29 Melinarjeu Tuone Anton Derlink Mizar
30 Ruobau Ikec Viktor Pirih Posestnik
31 Andrjuonu Eni Franc Rojc Ubit na Lajšah

Vir: Moj arhiv

*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*