Cerkljanske razglednice do prve vojne

*


Viri: Cerkljanski muzej, gospa Ana Štucin, gospod Darjo Tavčar, njegov sin gospod Bojan Tavčar in moje.

Manjkajoče razglednice se bo veseljem dodajalo. Prazna polja hrbtnih strani pomenijo, da je posnetek narejen s kopje razglednice in ne z originala.

*

Zbral, oblikoval in slikovno obdelal:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*