Znamke Slovenskega Primorja in Istre
1945 - 1947

*

Vir: Zasebna zbirka znamk Jožefa Bavcona - Pierhajga Joškota iz Cerknega.

*Vir: Zasebna zbirka nežigosanih znamk Draga Krstevskega iz Ljubljane.

Znamke Slovenskega Primorja in Istre so na trgu redke in cenjene, ker so bile v prometu samo dve leti.

*

Zbral, oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*