Vide Štravs (Balantačev) je ploščo Jakobu Štucinu odkril 29. 11. 1977 in je bil hkrati še slavnostni govornik.
foto: Š. Rutar - www.rutars.net