Jakobovo mojstersko spričevalo
Vir: www.rutars.net. Dokument sem podaril Cerkljanskemu muzeju.