Jakob Štucin v krojaški delavnici
Vir: www.rutars.net