Krištanova družina s Poljan pri Cekrnem

*


Krištanova družina s Poljan pri Cekrnem ob prihodu na Kranjsko pred drugo vojno.
Vir: www.rutars.net

Na sliki so:

Slika
Domače ime
Ime in priimek
Opomba
01
Moja babica
Marija Galičič, roj. Bajt
(DD.MM.LLLL - DD.MM.LLLL)
Hrastjani so jo poznali tudi po imenu "Beinkipa"
(cr: bein, ki pa - si: vem, kaj potem)

Povojna slika babičine družine slikana v Žerjavki.

02
Moja teta Reska
Terezija Hadalin por. Razpet
(01.10.1912 - 18.04.2002)
Po prihodu v Jugoslavijo je stanovala v Čirčah 56. V Inteksu je bila zaposlena
     od leta 1930 do njene poroke z Francom Razpetom iz Bistrice pri Tržiču,     
ki sta osnovala družino v Podnartu.
03
Moj stric Jakap
Jakob Štucin - Cvetko
(27.11.1915 - 01.04.1945)

Podrobnosti
Goriška Mohorjeva družba (GMD)- PSBL,
Anton Peternelj-Igor - K zadnji veliki sovražnikovi ofenzivi marca 1945
na škofjeloškem območju
in isto v pdf-ju,
Zupanc Ciril - Četrti bataljon gorenjskega odreda
Franc Štefe-Miško in drugi avtorji - Šenčursko območje med okupacijo
in narodnoosvobodilnem boju
v pdf-ju,
Anica Štucin, Olga Lipužič - Gradivo za zgodovino OF
na idrijskem in cerkljanskem (1941 – apr. 1943)
v pdf-ju,
Miha Naglič - Z ljubeznijo skozi surovi čas (Gorenjski Glas),
Jože Vidic - Domobranski vodnik jih je peljal skozi meglo (RTS),
Svetko Kobal-Florjan - Kako je nastala brošura K.L. Mathausen v pdf-ju,
Več avtorjev - Letopis muzeja narodne osvoboditve LRS 1957 v pdf-ju,
Več avtorjev - Cerkno v pdf-ju,
Blog - Gorizian (RTS),

*
Moji slikovni dodatki
Nekaj novih dokumentov o Jakobu Štucinu - Cvetku v pdf-ju,
Jakobova obeležitev - spomenik in grob na pokopališču v Šenčurju pri Kranju in
Jakobova obeležitev - spomenik na pokopališču v Cerknem.
Zadnja njegova hišna slika

*
V Hrastju pri Kranju so po njem imenovali športno društvo,
v Cerknem pa cesto od mostu pri Glavnem trgu proti Poljanam.

*
Na njegovo zadnjo pot so ga pospremili v nedeljo 31. marca 1946 (točno leto po smrti), poleg
sorodnikov še predstavniki civilnih in vojaških oblasti, veliko njegovih medvojnih soborcev
in prebivalcev Kranja, Hrastja in okolice. Cerkveni pogreb je potekal izpred hiše žalosti
v Hrastju na pokopališče v Šenčur.

Babica pa je za njegovo izgubo prejela spomenico
Prezidija ljudske skupščine - Ljudske republike Slovenije.

04
Moj stric Paule
Pavel Bajt
(DD.MM.LLLL - DD.MM.LLLL)
_
05
Moja teta Emica
Ema Galičič
(13.12.1919 - 28.09.1945)
Podrobnosti

Vir: Moj arhiv
Na sliki manjkata očim vsem otrokom Urban Galičič in moja mama Antonija Hadalin por. Rutar, (hči Andreja Hadalina iz prvega babičinega zakona).
ki je kot najstarejša hči ostala v Cerknem. Babičina družina se je po prihodu na Kranjsko najprej naselila v Čirče, kasneje v Hrastje pri Kranju.

*

Zbral, oblika in slikovna obdelava:

*
Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net