Rado Jelinčič je za prvo uprizoritriv leta 1956 izdelal 10 larf; 9 svojih, ponovil Hadalinovo larfo Ta tierjestega in z zadnje strani poglobil larfo Pusta .
Na sliki so Jelinčičeve larfe, a žal še v neoriginalnem oplesku.

Ob pedeseti obletnici prve uprizoritve so bile vse larfe obnovljene na prvotni oplesk, pri kateremu je po nekih virih
sodeloval tudi slikar Božidar Jakac in razstavljene na stalni razstavi o Laufariji v Cerkljanskem muzeju.
Larfa Ta stare ni ohranjena, ker je bila na nekem gostovanju uničena.

Tekst, obdelava in foto, razen larfe Ta stare: Štefan Rutar